Animation / Panorama

Pano1: DSC6841

Pano2: DSC6820

Pano3: DSC6794

Pano4: DSC6724

Pano5: DSC6678

Schauspieler

Einfahrt: Mühle

[embedyt]http://youtu.be/IpFsi5NQIDA[/embedyt]

Einfahrt: Bauer Monolog

[embedyt]http://youtu.be/l0VjEEMUCQo[/embedyt]

Ebene1:

[embedyt]http://youtu.be/aB4BlcBVHDM[/embedyt]

Ebene 1: Galerie

[embedyt]http://youtu.be/AmJd9wV3CY0[/embedyt]

Ebene 2: Sack ausklopfen

[embedyt]thttp://youtu.be/hS_Sab93BSw[/embedyt]

Ebene 2: Aufzug

[embedyt]http://youtu.be/RtUc2o-xwbE[/embedyt]

Ebene 2: Mahlen

[embedyt]http://youtu.be/CjSI3cQ8jP0[/embedyt]

Ebene 3:

[embedyt]http://youtu.be/w54VaPym88g[/embedyt]